Viktor E. Frankl kimdir?

Hangi ödülleri almıştır?

Viktor E. Frankl, Viyana Üniversitesi'nde nöroloji ve psikiyatri profesörüdür. Ayrıca Harvard, Dallas ve Pittsburgh Üniversitesi’nde profesörlük yapmıştır. Uluslararası Kaliforniya Üniversitesi ise sadece Frankl için logoterapi kürsüsü kurmuştur. Ayrıca Frankl, beş kıtada 230'dan fazla üniversite tarafından derslere konuk olarak davet edilmiştir.

1970-1997 yılları arasında, yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle kendisine toplam 29 fahri doktora verilmiştir.

Frankl’ın terapötik yaklaşımı ile felsefi-antropolojik konsepti, günümüz psikoterapi dünyasında artan ilgiyle öne çıkmakta ve psikoloji alanındaki profesyonellerin ilgisini çekmektedir.

Frankl'in 39 kitabı 40 dilde yayınlanmıştır. Ayrıca bibliyografyasında yaklaşık 400 kitap bölümü, dergi makalesi ve röportaj yer almaktadır.

Frankl'in bilimsel çalışmaları (14 cilt) Japonya, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanmaktadır.

"İnsan’ın anlam arayışı" kitabı bugüne kadar yaklaşık 12 milyon adet satmıştır. Library of Congress’e göre, "Amerika’yı en çok etkileyen 10 kitaptan biri" seçilmiştir. Yine aynı eser Japonya’nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden biri olan  "Yomiuri Shimbun" gazetesi  tarafından "21.yüzyıla şekil veren 10 kitaptan biri” seçilmiştir. Japonya’da Fukushima felaketinden sonraki haftalar boyunca günlük gazetede, Frankl'in metinlerini içeren düzenli bir sütun yer almıştır. Japonya’nın en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan NHK, felaketin ardından iki ana akşam programını logoterapiye ayırmıştır.

Frankl'in logoterapisi üzerine yapılan araştırmalar günümüzde nitelik ve nicelik bakımından oldukça ilerlemiştir. 2011 yılına ilişkin bir tahmine göre, 20 dilde yaklaşık 300 kitap ve benzer sayıda doktora tezi üzerine yayınlar yayınlanmıştır. Logoterapi üzerine bilimsel araştırmalar da artmıştır. 1975 yılından beri logoterapi ile ilgili 760 civarında makale, psikoloji ve psikiyatri dergilerinde yayınlanmaktadır.

Frankl, Avusturya'daki bilim insanlarına verilen en yüksek ödül olan "Curia Onursal Bilim ve Sanat Ödülü" ne (Kurie des Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst) layık görülmüştür. Frankl, "Avusturya Bilimler Akademisi"nin fahri üyesi olmakla birlikte ayrıca Viyana ve Texas şehirlerinin fahri vatandaşıdır.

"Amerikan Psikiyatri Birliği" nden Oskar Pfister Ödülü'nü alan ilk yabancı psikiyatrist olan Frankl, ayrıca John F. Kennedy yıldızını, Theodor Billroth madalyasını ve Albert Schweitzer madalyasını almıştır. Frankl, Kardinal Innitzer Ödülü, Viyana Şehri Doğa Bilimleri Ödülü, Viyana Şehri Onur Yüzüğü, Federal Almanya Cumhuriyeti Başarı Nişanı ve Yaşam Boyu Başarı Ödüllerini de almıştır.

Frankl, Avusturya Cumhuriyeti'ne hizmet için Yıldızlı Büyük Altın Onur madalyasına, Avusturya Kitap Odası'nın Düşünce ve Hoşgörü Onur ödülüne, Avusturya Tabip Odası Büyük Onur madalyasına, Maryland Psikoloji Derneği’nden Psikoloji'ye Ömür Boyu Katkı ödülüne, Medicus Magnus madalyasına ve Polonya Tıp Akademisi'nin İnsanlığa Hizmet için Uluslararası Altın Yıldızına layık görülmüştür.

Kaliforniya Üniversitesi’nde "Frankl Library and Memerabilia" kütüphanesi ve Venezuela’daki Caracas Üniversitesi’nde "Viktor Frankl Tıbbi Antropoloji Bölümü" bulunmaktadır. Almanya’da Kaernten’de bulunan pedagoji yüksek okulu, “Viktor-Frankl-Yüksekokulu” ismini taşımaktadır.

Frankfurt/Main'de bulunan fiziksel engelliler okulunun ismi "Viktor Frankl Okulu" olarak değiştirilmiştir. Aachen'de Zihinsel Engelliler Okulu "Viktor Frankl-Okulu" adını almıştır. Hamburg'daki Mölln yakınlarında bulunan bir sosyal psikiyatri kurumu adını "Viktor Frankl-Evleri" olarak adlandırmıştır.

Çeşitli ülkelerdeki dergilerde, çok sayıda ulusal ve uluslararası dergi ve bülten yayınlayan Frankl hakkında 20 televizyon filmi de çekilmiştir. Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Belçika başta olmak üzere Latin Amerika ve Kuzey Amerika bölgelerindeki sağlık kurumları, Frankl'ın logoterapisini oldukça etkili bir psikoterapi ve danışmanlık yöntemi olarak tanımış ve onaylamıştır.

Abdullah ÖZER

Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

Ego State Therapy International (ESTIAkredite Ego State Terapisti
Ego-State-Therapie Deutschland (EST-DEAkredite Ego State Terapisti
Deutsches Focusing Institut (DFIAkredite Focusing Danışmanı/Terapisti
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfSAkredite Cinsel Danışman
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.Akredite Hipnoterapist
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPPAkredite Pozitif Psikoterapi Danışmanı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFIAkredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Avusturya Psikoterapi Meslek Yasasına uygun alınan Psikoterapi Eğitimleri:

Österreichisches Trainingszentrum (ÖTZ) onaylı Avusturya Sağlık Bakanlığı ve Psikoterapi Meslek Yasasına uygun 1320 saatlik "Psychotherapeutisches Propaedeutikum" (Psikoterapötik Propedötik) Psikoterapi Eğitimi

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

International Society of Hypnosis (ISH)
European Society of Hypnosis (ESH)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.)
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
Deutscher Dachverband Für Psychotherapie (DVP) e.V.

Ebru Özer

Uzman Psikolog, Felsefeci, Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

EMDR Europe (EMDR) Akredite EMDR Terapisti
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Akredite Pozitif Psikoterapi Uygulayıcısı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI) Akredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Akredite olmuş olduğu Ulusal Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

T. C. Sağlık Bakanlığı Akredite Hipnoz Uygulayıcısı
T. C. Sağlık Bakanlığı Akredite Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi

Devam etmekte olduğu Uluslarası Psikoterapi Eğitimi:

IF Weinheim (IF Weinheim Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung) onaylı Sistemik Psikoterapi Eğitimi EFTA-TIC (European Family Therapy Association Training Institutes) - Toplam Eğitim süresi 5 yılı kapsamaktadır.  

Uygulayıcısı olduğu Psikoterapi Metodu:

Internal Family Systems Therapy/Richard Schwartz (İçsel Aile Sistemleri Terapisi)

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)

Üyesi olmuş olduğu Ulusal Mesleki Kuruluşlar:

Türk Psikologlar Derneği (TPD)
EMDR Türkiye Derneği (EMDR)

Logoterapi ve Varoluşçu Analiz'de kullanılan ve her terapi çalışmalarınıza entegre edebilecek olduğunuz Focusing Terapi eğitimi için: www.focusingterapi.com

Focusing Terapi