Logoterapi Eğitimi 2024

Gewissen Logoterapi Enstitüsü Türkiye®️

ORİJİNAL Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitimi 2024 - Temel Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitimi 

Eğitim sonunda Uluslararası geçerli Logoterapi ve Varoluşçu Analiz eğitime katılım belgesi verilecektir. 

Eğitimlerimiz Prof.h.c. Dr. phil. habil. Elisabeth Lukas'ın hazırlamış olduğu "Orijinal Logoterapi ve Varoluş Analizi" eğitim içerik ve müfredatına uygun olarak hazırlanmış Türkiye'deki ilk orijinal Logoterapi ve Varoluş Analizi eğitimidir.

Gewissen Logoterapi Enstitüsü Türkiye® 

Eğitim  23 Mart 2024'te başlayacaktır. Eğitimler her hafta Cumartesi günü 12:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek olup toplam 10 oturumdan oluşmaktadır.

Eğitimlerimiz Online olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitimine kimler katılabilir:

Önemli Bilgi: Lisans mezunu olan ve Logoterapi ve Varoluşçu Analiz alanında kendini geliştirmek isteyen herkes programa katılabilir. Henüz lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler de programdan faydalanabilir. 

Yurtdışı mezunlarından YÖK denklik şartı aranmaktadır.

Eğitmen: Uzman Psikolog Ebru ÖZER (Web: www.ebruozer.org)

Eğitim tarihleri: 

1. oturum: 23 Mart 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

2. oturum: 06 Nisan 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

3. oturum: 13 Nisan 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

4. oturum: 27 Nisan 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

5. oturum: 04 Nisan 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

6. oturum: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

7. oturum: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

8. oturum: 1 Haziran 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

9. oturum: 8 Haziran 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

10. oturum: 15 Haziran 2024 Cumartesi 12:00 - 16:00

Eğitim içeriği:

"Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş" Eğitim içeriği:

LOGOTERAPİ’NİN İNSAN RESMİ:

1.) Kişilik Kuramı olarak Logoterapi

 • Logoterapinin tarihçesi ve sınıflandırılması
 • Logoterapinin Felsefi ve Antropolojik kökenleri
 • Diğer Psikoterapi ekolleri ile karşılaştırılması
 • 3. Viyana okulu olarak Logoterapi
 • Fenomenolojik yöntem olarak Logoterapi
 • Varoluşçu Analiz ve ontoanaliz (Daseinanaliz) farkı
 • Geleneksel Psikoterapiler ile Logoterapi ve Varoluşçu Analizin Karşılaştırılması
 • Logoterapi nedir? Varoluşçu Analiz nedir?
 • Boyutsal Ontoloji Konsepti
 • Somatik/Psişik/Geistik Alan ilişkileri
 • Logoterapide trajik üçleme ve kitlesel nevroz

2.) Kader ve Özgürlüğün Diyalektiği

 • Deterministik Yorumlamaya karşın Noetik Boyut: Kadere Meydan Okuma Gücü
 • Logoterapide Özgür İrade/Anlam İradesi/Hayatın Anlamı
 • Logoterapide Özgürlük ve Sorumluluk ilişkisi
 • Korku-kaygı, kötü çocukluk deneyimleri, içgüdüsel davranışlar karşısında özgür seçimler

3.) Anlam Organı olarak Vicdan

 • Logoterapide vicdanın ele alınması
 • Kadersel alan ve Özgürlük Alanları
 • Pre-Moralic (moral öncesi) kavramı
 • Vicdanın oluşumu: "Pusula olarak Vicdan"
 • Vicdan yanılması ve vicdan hataları nedir?
 • Objektif-Subjektif- Transsubjektif Kavramları
 • Transsubjektif anlam ve değer dünyası
 • Vicdan Eğitilebilir mi?
 • Kişinin Vicdan İle Çatışması Mümkün mü?
 • Anlam Uzaklaştırıcılar olarak "Korku ve Kaygı"
 • Vicdanın Duyarlılığını Nasıl Arttırabiliriz?
 • Vicdani Anlamda "Özgürlük ve Bağımlılık"
 • Vicdan ile Süperego Karşılaştırması
 • Süperego Bağımlılığına karşı "Vicdanın Sesi"
 • Nevrotik Kurban ve Anlam Dolu Fedakarlık (Kahramanlık) Farkı
 • Elisabeth Lukas’ın 10 kuralı

4.) Kırılganlık ve Sağlamlığın Diyalektiği

 • Psikolojizm ve Patalojizm
 • Geistik Boyutun Açık/Blokajlı Olması
 • İnsan varoluşunun 3 Boyutunun Biraradalığı

5.) Haz ve Anlam yöneliminin Diyalektiği

 • Mutluluk-Anlam İlişkisi
 • Psikodinamik vs. Nöodinamik
 • Homoestasis İlkesi vs. Nöodinamik İlkesi
 • Psikofiziksel boyuta karşılık 3 boyutlu İnsan
 • Varoluşsal Hüsran/Varoluşsal Boşluk
 • Nöodinamik Prensibi
 • Sein/Sollen (Olan/Olması gereken) arasındaki Gerilim
 • Objektivite ve Subjektivite
 • Doğa-İnsan-Anlam-İrade İlişkisi
 • Transsubjektif Anlam ve Subjektif olarak "Anın Anlamı" kavramı
 • Geistik Sezgi Nedir?
 • Teolojik/ telle-olojik farkı
 • Telleolojik Bir Kuram olarak Logoterapi
 • Öz Aşkınlık nedir?

6.)Hümanistik Psikoloji Ne Kadar Hümanisttir?

 • Hümanistik Psikoloji-Logoterapi Karşılaştırması
 • Encounter (Karşılaşma) Grupları Eleştirisi
 • Frankl’a göre Konuşmanın 3’lü Fonksiyonu
 • Anlam üzerine odaklanan gerçek Karşılaşma
 • Libidohidroliğe karşı "Yasta ve Acı’da Anlam"
 • Özaşkınlık ve Anlam Gerçekleştirme
 • Logoterapötik Müdahale
 • Kişinin Özgür Alan/Boş Alanının öne çıkarılması
 • Grup terapisi/Logoterapötik Dereflektion Grup Terapisi Farkı
 • Logoterapötik Meditasyon Grupları
 • Human/Subhuman kavramları

7.)Agresyon ve Nefret

 • İntiharın (özkıyımın) otoagresyonu
 • Boyutsal ontoloji bağlamında agresyon ve nefretin değerlendirilmesi
 • Geistik anlamda "Aşk" ve "Nefret"
 • Nefretin üstesinden gelebilmek için Frankl’ın 3 önerisi
 • Kendimizi korku, kaygı, agresyon ile tanımlamamak
 • Öz uzaklaşma ile probleme objectivite kazanmak
 • Duruma yönelik özgür seçim ile pozisyon alabilmek
 • Tutum modülasyonu
 • Düşünce odağını sağlıklı olan "özgür alan/boş alan"lara yöneltmek
 • Bağımlıkların Logoterapi ile üstesinden gelmek

8.)Ego üzerine Fiksasyon/Hiper Refleksiyon

 • Sorunlu alandan geistik alana taşınabilmek
 • Logoterapötik Danışmanlıkta özgür seçim vurgusu
 • Bütün teorilerin üstünde :"İnsanlık"
 • Yapı ustası olarak "İnsan"
 • Geistik dimensiyonun ölçülemezliği

9.)Karakter ve Kişilik (Person) Diyalektiği

 • Bireysellik – Toplulukçuluk
 • Karakter ile Kişilik(person) farkı
 • Person (Kişiliğin oluşumu)
 • Karakter ve Kolektivizm
 • Frankl’ın kişi üzerine 10 Tezi

10.)Temel Logoterapötik Beceriler/Logoterapötik Müdahale Teknikleri

 • Logoterapistin/Danışmanın Meslek Ethosu
 • Logoterapistin/Danışmanın Temel Becerileri
 • Bir yaşam felsefesi olarak "logoterapi"
 • Frankl’ın Nevroz Taksonomisi: (Psikojen Nevroz, somotojen nevroz, psikospmatik hastalık, Reaktif Nevroz, Nöojen Nevroz)
 • Logoterapi metodları
 • Paradoksal İntensiyon (Niyet) -Frankl
 • Derefleksiyon( Düşünce odağını Değiştirmek) -Frankl
 • Tutum Modülasyonu (Değişikliği) -Lukas
 • Sokratik Diyalog

(Vaka tartışmaları, Vaka analizleri, Grup çalışmaları, Ev ödevleri ve okumalar verilecektir.)

Eğitim Tarihi ve Eğitim Saati:

ORİJİNAL LOGORAPİ VE VAROLUŞÇU ANALİZE GİRİŞ Eğitimi

Verilecek Belge/Sertifika: 

Toplam Eğitim 10 oturum ve 40 saatten oluşmaktadır. Her bir oturum 4 saat sürmektedir. 20 saat okuma ve ev çalışmaları verilecektir. Toplam 60 saatlik Gewissen Logoterapi Enstitüsü Türkiye® onaylı Uluslararası geçerli "Orjinal Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş" katılım belgesi verilecektir. 

Eğitim sonunda Uluslararası geçerli Logoterapi ve Varoluşçu Analiz eğitime katılım belgesi verilecektir. 

Logoterpi ve Varoluşçu Analiz eğitimine katılım belgesi; Logoterapi/Varoluşçu Analiz eğitimi aldığınızı ve bu konuda donanımlı olduğunuzu gösterir. Bu belge kişiye ayrı bir yasal ünvan yahut yetki kazandırmamaktadır. Ünvan ve psikoterapi uygulamaları hangi meslek mensubu iseniz mesleğinize özgü yasalarla verilen yetki ve sınırlamalar kapsamındadır. Eğer mesleğiniz uygulamalarında psikoterapi yapma yetkisine sahip değilseniz Logoterapi uygulamasını Logoterapi Danışmanlık kapsamında yürütmeniz mümkündür.

Kayıt - Kabul sırasında istenen Belgeler:

(Öğrenci dosyası için)

- 2 adet fotoğraf
- Lisans diploması ya da Yüksek Lisans/Doktora diplomasının önlü arkalı fotokopileri (pdf formatında)
- Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (pdf formatında)
- Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri (pdf formatında)

Eğitim Yeri:

Eğitimlerimiz Online olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Şartlar:

- Eğitime uygunluk için öngörüşme yapılacaktır. 
- Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kesin kaydını önce yaptıranlara öncellik verilir.
- Eğitime katılmayı düşünüyorsanız veya daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz:

Tel: 05445444060

Eğitime katılmak için lütfen 05445444060 nolu numaradan (WhatsApp) bize ulaşınız. WhatsApp üzerinden mesaj atınız.

(Varoluşçuluk) Logoterapi & Varoluşçu Analiz Eğitimi (Varoluşçuluk)

Eğitimlerimiz Prof.h.c. Dr. phil. habil. Elisabeth Lukas'ın "Orijinal Logoterapi ve Varoluş Analizi" eğitim içerik ve müfredatına uygun olarak hazırlanmış Türkiye'deki ilk orijinal Logoterapi ve Varoluş Analizi eğitimidir.

Logotherapy Institute Turkey