Abdullah ÖZER – University of Duisburg-Essen

(Sosyal Hizmet Uzmanı, Klinik Psikoloji Bilim Uzmanı, Aile Danışmanı)

Abdullah Özer

Abdullah ÖZER kimdirPsikolog kimdir?Psikoterapist Abdullah ÖZER kimdir?

1981 senesinde Almanya Münih’te doğan Abdullah Özer ilkokul eğitimini Münih’te tamamladıktan sonra, 1992-1998 yılları arasında, ortaokul ve lise öğrenimini, İzmir Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999-2006 yıllarında Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet ve Pedagojik Eğitim (Soziale Arbeit und Erziehung) alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alarak üstün başarı ile mezun olmuş ve bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını Sosyal Hizmet/Sosyal Pedagoji Yöntemleri'nde yapan Abdullah ÖZER, Tez konusunu; “Almanya'daki Türk Göçmenler. (Dışlanma-Kimlik- İslam.) Başarısız bir azınlığın arka planı ve perspektifi." olarak belirlemiştir. Tez Danışmanlığını Prof. Dieter Oelschlägel ve Dr. Carsten Frieburg gerçekleştirmiştir.

Abdullah Özer, aynı yıllar içerisinde yine Almanya’da Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Germanistik, Siyaset Bilimi ve Bilgisayar Dilbilimi (Computerlinguistik) alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alarak üstün başarı ile mezun olmuş ve bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu alanlardaki Yüksek Lisans tez konusunu Prof. Dr. Jürgen Biehl ve Prof. Dr. Siegfried Jäger denetiminde Psiko-Dilbilimi alanında gerçekleşmiştir; “İki Dillilik ve Kimlik. Kimlik arayışındaki göçmenler ve çocukları."

Abdullah ÖZER, Almanya'da almış olduğu eğitimlere ek olarak Türkiye'de İstanbul Kent Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi alarak başarı ile mezun olmuştur. Yüksek Lisans araştırma konusunu Doç. Dr. Bülent Kadri Gültekin denetiminde "Borderline Kişilik Bozukluğu'nda Diyalektik Davranışçı Terapisi" üzerine yapmıştır. Araştırmanın amacı, Borderline Kişilik Bozukluğu tedavisinde kullanılan Diyalektik Davranışçı Terapi'nin teori ve uygulamaları hakkında bilgi vermek ve etkinliğini araştırmaktır. 

Almanya'da üniversite eğitimi sırasında Neukirchen'de, Jugendzentrum Klingerhuf (Gençlik Merkezi) da stajını başarıyla tamamlamıştır. Özer, bu süreçte 12-18 yaş arası gençlerle çalışmış ve birçok projenin gelişmesinde etkin rol üstlenmiştir.

 Almanya'da Gençlik Merkezi

Jugendzentrum Klingerhuf (Gençlik Merkezi) 'ndeki görevleri:

 • Çocuk ve gençlere psiko-sosyal danışmanlık
 • Eğitim programlarının planlanması
 • Sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikler düzenleme

2005-2009 yılları arasında Almanya'nın Essen şehrinde sosyal-psikiyatri alanında uzman olarak çalışmıştır. Bu dönem içerisinde birçok psikiyatrik hasta ile çalışmış ve almış olduğu eğitimleri başarıyla uygulayabilmiştir. Çalışmış olduğu devlete bağlı kurumlar arasında sırasıyla “Arbeiter Samariter Bund e.v” ve “Die Perspektive e.v”'dir.

Almanya'da Sosyal Psikiyatri

Sosyal-psikiyatri'deki görevleri:

 • Psiko-sosyal ve psikolojik danışmanlık
 • Hasta ve hasta yakınlarına psiko-sosyal ve psikolojik danışmanlık
 • Bireysel ve Grup seansları oluşturmak ve uygulama.
 • Aile Danışmanlığı yaparak aile çalışmaları düzenleme.
 • Davranış ve tedavi programlarını planlama
 • Ergoterapi uygulaması
 • Hasta evlerinde bire bir görüşme ve sosyo-terapi
 • Borderline, Bipolar ve Psikotik hastalarla özel çalışmalar yapmak.
 • Mahkemelerde bilirkişilik görevinde bulunma
 • Mesleki araştırma ve incelemeler yapma

2010 ile 2013 yılları arasında Türkiye İzmir’de "Özel Alman Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim" merkezini kurarak kendi ofisinde Danışmalık ve Psikoterapi faaliyetlerine devam etmiştir.

İzmir Psikoterapi Merkezi 

Türkiye İzmir'de Özel Alman Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ndeki görevleri:

 • Bireysel ve çift seanslar
 • Aile danışmanlığı uygulamaları
 • Cinsel danışmanlık ve cinsel terapi
 • Evlilik danışmanlığı ve evlilik terapisi
 • Eşcinsel danışmanlık ve eşcinsel terapi
 • Focusing Terapi & Focusing Psikoterapi
 • Travma çalışmaları
 • Psikodinamik ağırlıklı psikoterapi çalışmaları
 • Bütüncül psikoterapi çalışmaları
 • Gestalt danışmanlık çalışmaları
 • Psikosentez çalışmaları
 • Logoterapi çalışmaları 

 Malta'da Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi

2015 yılında Malta, Valletta'da kurmuş olduğu Dynamic Roots (Malta) Limited Danışmanlık Merkezi ile 2019 yılına kadar çalışmalarına sürdürmüştür. 2015 yılında "European Psychotherapy Training Institute" enstütünün kurucu üyeleri arasında yer almış ve 2019 yılına kadar Enstitü Başkanı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 

2019 yılı itibariyle Türkiye İzmir’de kurmuş olduğu Roberto Assagioli Psikosentez Enstitüsü Türkiye ile çalışmalarına devam etmektedir. Ve yine 2019 yılında Ebru ÖZER ile birlikte Felsefe Terapisi Enstitüsü'nü kurmuştur. www.felsefeterapisi.com (Felsefe Terapisi Enstitüsü). Bu bağlamda Felsefe Terapisi Enstitüsü'nde Eğitim çalışmalarında bulunmaktadır. Abdullah ÖZER'in çalışmalarına ayrıca www.psikologizmirde.com web sitesinde takip edebilirsiniz. Cinsel Terapi ve Cinsel Danışmanlık ile ilgli çalışmalarını www.cinselterapi.org sayfasından takip edebilirsiniz.

1999 yılı itibariyle başta Almanya, Avusturya, Malta ve Türkiye'de Psikoterapi, Hipnoterapi (Hipnoz), Logoterapi, Varoluşçu Psikoterapi, Felsefe Terapisi, Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık üzerine birçok eğitim almış, doğu ve batı sentezini geliştirmeye çalışmıştır.

Özer, Türkiye'nin değerli psikoterapi uzmanlarından almış olduğu eğitimi, Avrupa'dan almış olduğu Psikoterapi eğitimlerini birleştirerek kendine özgü bir terapi modeli geliştirmiştir. 

Abdullah ÖZER Almanya'da bir çok Üniversitede Viktor Frankl, Edmund Husserl ve Eugene Gendlin seminer ve eğitim çalışmalarına katılmıştır. 

Ruhsal yolculuğunda en büyük ilerleme Edmund Husserl, Eugene Gendlin, Martin Heidegger, Medard Boss, Ludwig Binswanger, Viktor Frankl ve Elisabeth Lukas'ın öğretileriyle tanışmasıyla başlamıştır. 

Psikoterapist Abdullah ÖZER

Abdullah Özer ayrıca Kişilik (kendilik) Bozukluğu olarak adlandırılan "Borderline Kişilik Bozukluğu""Narsisistik Kişilik Bozukluğu""Şizoid Kişilik Bozukluğu" ve "Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu" alanında da kendini uzmanlaştırmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü’nden psikiyatrist ve Kuramcı Tahir Özakkaş’tan 2009 ile 2011 yılları arasında bütüncül psikoterapi eğitimi almıştır. Bütüncül psikoterapi, psikanalitik psikoterapi ağırlıklı olup nesne ilişkileri kuramı ve tüm diğer dinamik yapıları içinde barındıran kişilik ve kendilik bozuklukları üzerinde çalışma yapılan bütüncül bir sistemdir. Aynı yıllar içerisinde yine Psikoterapi Enstitüsü’nden psikiyatrist ve Kuramcı Tahir Özakkaş’tan Hipnoz eğitimi almıştır. 

Yine Türkiye'de Aile Danışmanları Derneği (AİLEDER) bünyesinde Aile Danışmanlığı eğitimi almıştır. Yeni çıkan Aile Danışmanlığı yönetmeliğine uygun Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak sertifikasını almıştır.

Abdullah ÖZER Almanya Logoterapi Akademisi'nde Logoterapi ve Varoluşçu Analiz eğitimi almıştır. Bir bütün olarak dikkate alınan "Logoterapi ve Varoluş Analiz" kavramı, 1948 yılından bu yana psikoterapinin "Üçüncü Viyana Ekolü" olarak tanımlanır (Bu ekollerden birincisi, Sigmund Freud'un psikanaliz yöntemi diğeri ise, Alfred Adler'in bireysel psikolojisidir). Psikoterapinin "Üçüncü Viyana Ekolü" olan logoterapi ve varoluş analizinde, insanda tinsel (Geist) bir varlığın bulunduğu kabul edilir. İnsan, kendi "geist" kökeninden anlam arayışı içerisindedir. Bu bağlamda insan, anlam arayışı içerisinde olup değer gerçekleştirmeye odaklanır. Logoterapi anlam odaklı bir psikoterapidir. Logoterapi insanın geist’ına ulaşmaya ve insanın içerisinde saklı olan bu geist’ın kuvvetlerini harekete geçirmeyi hedefler. Logoterapide insan kavramı psikolojinin ötesinde ele alınır. Logoterapi ve varoluş analizi, bir teknikten ziyade bir kılavuzdur ve kapalı bir teori olarak kalmak yerine, daha çok durumu açık ve net olarak gösteren bir yöntemdir.

Abdullah ÖZER "Elisabeth Lukas Logoterapi Enstitüsü Türkiye" ve "Gewissen Logoterapi Enstitüsü Türkiye" kurucusudur. Gewissen Logoterapi Enstitüsü Türkiye, Viktor Frankl’ın Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımının ülkemizde tanıtımı, eğitimi ve uygulamaları alanlarında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Gewissen Logoterapi Enstitüsü Türkiye, Viktor Frankl Institute Vienna tarafından akredite edilmiştir. Logoterapi ve Varoluşçu Analiz eğitimlerimiz Uluslarası geçerlilikte olup Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analiz eğitimlerini içermektedir.

European Association for Psychotherapy (EAP)  ve World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) tarafından onaylı Pozitif Psikoterapi eğitimi almıştır. Pozitif Psikoterapi eğitimi Nossrat Peseschkian tarafından Almanya'da geliştirilmiştir.  Pozitif Psikoterapihümanist ve kültürlerarası psikodinamik psikoterapiler arasında yer almakta, ayrıca sistemikdanışan odaklı ve davranış terapisi unsurlarıyla da bütünleştirilebilmektedir. İran'dan gelen ve çalışmalarını merkezi olarak Wiesbaden (Almanya) kentinde yürüten nöroloji, psikiyatri ve psikosomatik tıp uzmanı olan Nossrat Peseschkian ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bağımsız bir psikoterapi yöntemi olarak (1968 yılından bu yana) başarıyla uygulanan Pozitif Psikoterapi (PPT) yöntemi, önemli bir psikoterapi yaklaşımlarından biridir. Bu yöntem, hümanist psikodinamik psikoterapilerinin arasında yer almaktadır. Bu yöntemin temelini, salutojenik, kaynak odaklı, insancıl ve konsantre bir yaklaşıma karşılık gelen 'pozitif insan imajı' oluşturmaktadır. Pozitif Psikoterapi, çok sayıda kurum (Hessen Devlet Tabipler Birliği, Avrupa Psikoterapi Derneği (EAP), Dünya Psikoterapi Konseyi (WCP), Uluslararası Psikoterapi Federasyonu (IFP) ve çeşitli ulusal kurumlar) tarafından tanınan ve kabul edilen bir psikoterapi ekolüdür. Pozitif Psikoterapifarklı psikoterapi yöntemlerinin unsurlarını ve tekniklerini birleştirmektedir. Özellikle kaynak odaklı bir yaklaşım kapsamında hayal gücü ve hayal gücü alternatiflerini desteklemek üzere farklı kültürlerden hikâyeleri ve yaşam tecrübelerini kullanmaktadır. Pozitif Psikoterapi, şu anda yaklaşık 33 ülkede 40'a yakın bağımsız merkezle temsil edilmektedir.

Abdullah ÖZER Deutsches Focusing Institut - Almanya Focusing Enstitüsü'nde Focusing Terapisi eğitimi almıştır.  Focusing Terapisi Viyana doğumlu Amerikan Filozof, Psikolog ve Psikoterapist Prof. Dr. Eugene T. Gendlin tarafından kurulmuştur. Psikoterapi alanında Focusing (1978 - Odaklanma) adlı ünlü eseri ile tanınan Gendlin, bu eserinde psikoterapi için felsefi bir zemine dayanan deneyimsel ve beden merkezli bir yöntem sunar. Eugene Gendlin Carl Rogers ile yıllarca birlikte çalışmış ve Danışan Odaklı Terapi'nin kurucuları arasında yer almıştır. Ancak Carl Rogers ile birlikte keşfetmiş olduğu Danışan odaklı Terapi'den memnun kalmayarak kendi kuramı olacak olan  Focusing Terapiyi (Focusing Psikoterapi) geliştirmiştir. (Rogers'in Danışan odaklı Terapi yerine Deneyimsel odaklı Terapi'yi kurmuştur.) Eugene Gendlin Şikago Üniversitesi'nde yıllarca Carl Rogers ile birlikte çalışmış ve Rogers'in yerine Psikoloji ve Felsefe Profesörü olarak çalışmıştır. Abdullah ÖZER Almanya Focusing Enstitüsü'nde başta Klaus Renn (Eugene Gendlin'in öğrencisi ve International Focusing Institutes New York Koordinatörü) olmak üzere Klinik Psikolog, Danışan odaklı Terapist, Focusing Terapisti Steffen Hieber ve Mona Timme'dan Focusing eğitimleri almıştır. Abdullah ÖZER Focusing eğitimlerine Deutsches Focusing Institut (DFI) - Almanya Focusing Enstütüsü'nde devam etmektedir. Bu eğitim ve eğitim içeriği Almanya Psikoterapi odası tarafından akredite edilmiştir.

Eugene Gendlin Focusing Terapi Enstitüsü Türkiye (TESCİL NO 2020 161159 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU) 2021 yılında İzmir’de Abdullah ÖZER tarafından kurulmuştur. Kurucu Başkanı olduğu Focusing Terapi Enstitüsü’nde Focusing Terapi uygulama eğitimleri vermektedir.

Abdullah ÖZER Almanya’da Pädagogische Hochschule Freiburg (Pedagojik Üniversite Freiburg) bünyesinde Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung - Bilimsel İleri Eğitim Akademisinde Danışan odaklı Terapi eğitimi (Carl Rogers) almıştır. Bu eğitim Prof. Dr. Norbert Groddeck tarafından verilmiş olup Pädagogische Hochschule Freiburg tarafından akredite edilmiştir.

Danışan Odaklı Psikoterapi Yöntemi, (Görüşme Temelli Psikoterapi veya Kişi Odaklı Psikoterapi olarak da bilinmektedir) hümanist psikolojinin Amerikalı Psikolog Carl R. Rogers (1902–1987) tarafından 1940’lı yıllarda terapiye uyarlanmış şeklidir. Danışmanlık hizmeti aracılığıyla yardım arayan kişiler, kendilerini iyileştirilmeye yönelik adımları atacak potansiyele sahiptirler. Kendi kişisel durumlarını analiz edebilecek ve kendi problemlerine yönelik en iyi çözümleri bulabilecek durumdadırlar. Bu terapi yönteminin bireylere koşulsuz değer veren, hassas ve dürüst terapi yaklaşımlarından biri olduğu ve bireylerin ruhsal gelişimi önemli ölçüde desteklediği ve kriz veya rahatsızlık durumlarına müdahalede olumlu bulunduğu kabul edilmektedir. Danışan odaklı psikoterapinin başarılı olmasındaki en önemli sebeplerinden biri, danışmanlık hizmeti almaya gelen danışanlara kayıtsız ve şartsız olarak pozitif değer verilmesidir. Bu değer verme işlemine, kişinin kendine has özellikleri de mutlaka dâhil edilmektedir. Terapist, danışmanlık hizmeti almaya gelen kişiye ona değer verdiğini gösterebilmelidir. Bu sayede terapist, danışanı cesaretlendirebilir ve danışanın ifadelerini terapist kayıtsız ve şartsız olarak kabul edebilir. Terapistin, danışmanlık hizmeti almaya gelen kişiyle birlikte dayanışma ve işbirliği içerisinde olması çok önemlidir. Bu dayanışma ve işbirliği sayesinde, danışmanlık hizmeti almaya gelen kişinin özgüven kazanarak terapiye karşı güven ve inancının arttırılması sağlanır. Terapist, danışmanlık hizmeti almaya gelen bireye karşı mutlaka açık, net ve dürüst olmalıdır. Açıklık kavramı, terapistin danışmanlık hizmeti almaya gelen kişiye karşı sadece uzmanlık alanı dahilinde değil aynı zamanda bir insan olarak da gayet açık ve net olmasını kapsamaktadır. Açıklık ilkesi kapsamında danışmanlık hizmeti almaya gelen birey, terapistine çok daha kolay açılacaktır. Buna benzer şekilde terapist de danışmanlık hizmeti almaya gelen bireye karşı asla ve kesinlikle rol yapmamalıdır.

Abdullah ÖZER yine Almanya’da Institut für körperpsychotherapeutische Weiterbildung - Beden Psikoterapisi odaklı İleri Eğitim Enstitüsü’nde Beden Psikoterapisi eğitimi almıştır. Beden Psikoterapi eğitimini Prof. Dr. Ulfried Geuter vermiştir. Beden psikoterapisinde, beden-zihin bütünlüğü anlayışıyla duyusal algılar, hareket ve düşlemler ile çalışılması, sinir sistemine hızlı, doğrudan ve kalıcı etki edilmesini; zihinsel ve ruhsal rahatlama için temel olan bedensel duyumsamalara farkındalık ile bedenin gerginlikten arınmasını sağlar. Beyne iletilen bilgilerin %80’i bedenden gelen duyusal algılardır. Sürekli olarak anlam çıkarmaya odaklanmış olan insan beyni, iletilen bedensel duyumsamaları yorumlayıp, anlamlandırır. Sadece konuşmaya dayalı diğer psikoterapi yaklaşımlarına artı olarak beden psikoterapisinde, duyusal algılardan yararlanılması, insanın karmaşık, biyolojik, ruhsal bir organizma olarak kendisini anlamasına yardım eder. Beden psikoterapisi, gelişimsel travma, depresyon, kaygı, panik atak, kayıplar, uzun süren hastalıklar, güvensizlik, yeme bozuklukları, bağımlılık, stres gibi psikolojik sorunların tedavisinde etkilidir. Bu eğitim ve eğitim içeriği Almanya Psikoterapi odası tarafından akredite edilmiştir.

Abdullah ÖZER yine Almanya Krefeld Milton Erickson Enstitüsü’nde (Milton Erickson Institut Krefeld) Ego State Terapi eğitimi almıştır. Ego State Terapi eğitimini Ego State Therapy International – ESTI Başkanı Dr. Woltemade Hartman’dan almıştır. Bu eğitim ve eğitim içeriği Almanya Psikoterapi odası tarafından akredite edilmiştir.İnsan kişiliğinin bir birlik olmayıp aksine çeşitli segmentlerin bir bütünlüğünden oluştuğunu, kişinin yaşadığı travma sonrasında savunma mekanizmaların egoyu koruma adına dağılıp bu bütünlüğü bozduğunu ve birbirinden bağımsız yeni alt kişiliklerin (benlik durumların) oluştuğu bilinmektedir. Bu Benlik durumları hipnoterapiyle bütünleştirilerek Ego State Terapisi uygulanmaktadır. Kişilik ve gelişimi, ego durumları, travma, dağılma ve bunların terapisi üzerine yoğunlaşan Ego State Terapisi Dünya’nın her yerinde en etkili Travma Terapi yöntemi olarak kabul görmektedir. Ego state terapinin kurucusu, John ve Helen Watkins'dir. Abdullah ÖZER bu özel Psikoterapi ekolünü John ve Helen Watkins’in öğrencisi olan Dr. Woltemade Hartman’dan öğrenmiştir. Abdullah ÖZER ayrıca Almanya’da Prof. Dr. John Watkins’in seminer ve kongre çalışmalarına katılmıştır.

Abdullah ÖZER Almanya'da Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS) Enstitüsünde "Bireysel ve Çift Terapisi kapsamında Cinsel Danışmanlık Eğitimi (Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren)" almıştır. Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung = Alman Cinsel Araştırmalar Birliği. Cinsel Terapi’nin kurucusu 1960'larda William Masters ve Virginia Johnson tarafından başlanmıştır. Cinsel Terapi ve Cinsel Danışmanlık özel bir psikoterapi şeklidir. Geleneksel çift terapisinin aksine, cinsel terapisi, ortaklıktaki cinsel ilişkilerin yeniden kurulmasına odaklanır. Burada Davranışçı Terapi ve Beden Psikoterapisi yöntemiyle cinsel terapiye gelen çiftlere pratik ve uygulamalı ev ödevleri verilir ve bu uygulamalı çalışmalar cinsel terapiye entegre edilir.

Abdullah ÖZER Avusturya Viyana’da Avusturya Cinsel Araştırmalar Derneği başkanı Psikoterapist Dr. Johannes Wahala tarafından sunulan Cinsel Danışmanlık ve Terapileri Eğitimi (LGBTİ+ kapsamlı) almıştır. COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Grundlagen der Systemischen Sexualberatung/-therapie (Wien)CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi - Psikoterapist Johannes Wahala: Sistemik Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Terapi’nin Temelleri. (Viyana)COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Gleich und doch anders – Beratung und Psychotherapie von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Ihren Angehörigen (Wien) CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi - Psikoterapist Johannes Wahala: Aynı ama Farklı – Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Çevrelerine Yönelik Danışmanlık ve Psikoterapi. (Viyana) Eşcinsellik (Homoseksüellik), aşk, romantizm ve cinsel arzular kapsamında, sadece kendi cinsiyetinden kişilere karşı hissedilen cinsel yönelimdir. Heteroseksüellik (Yunanca’da heteros Kelimesi = farklı anlamına gelmektedir, bu kapsamda, Latince’de cinsiyet anlamına gelen "sexus" kelimesiyle birlikte kullanıldığında, farklı cinsiyete karşı duyulan eğilim anlamına gelmektedir). Heteroseksüellik kişilerin sadece karşı cinsiyete karşı duydukları cinsel kimliği tanımlamaktadır. Heteroseksüellik cinsel yönelimin en yaygın şeklidir. Heteroseksüellik terimi ise, 20’inci yüzyılın başlarından beri Homoseksüellikten ayrımını göstermek üzere kullanılmaktadır.

Abdullah ÖZER Türkiye'de Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) bünyesinde Cinsel Danışmanlık/Cinsel Terapi eğitimi almıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak teyit edildiği üzere: Her insanın bedensel ve ruhsal mutluluğunun önemli bir bileşeni sağlıklı bir cinsel hayattır. Tekrardan mutlu ve tatmin edici bir cinsel yaşam oluşturmak için, cinsel problemlerin nedenlerinin araştırılması çok önemlidir. Cinsel terapi, 60’lı yıllarda Amerikalı Seksolog ve Araştırmacı William Masters ve Virginia Johnson tarafından hayata geçirilmiştir. Geleneksel çift terapilerin aksine, başarılı bir cinsel temasın yeniden oluşturulması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Terapi hedefinin başarılması için, seans odasında yapılan görüşmeler, evde yapılan pratik alıştırmalarla kombine edilir.

Abdullah ÖZER İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Cinsel Terapi eğitimi almıştır. Cinsel Terapi kapsamında: Vajinismus, Erken Boşalma, Sertleşme sorunu, Cinsel isteksizlik, Orgazm olamama ve Cinsel yönelimler gibi başlıca konular gelmektedir. Çiftlerin cinsel terapiye gelme nedenleri farklılıklar gösterse de, genelde aynı ya da benzeri konular işlenir cinsel terapide. Çiftlere yaşamış oldukları durumlarını farklı bir bakış açısıyla görmeleri ve deneyimlemeleri için yardım ediyor. Olaylar anlaşılır ve işlenebilir hale getirilmelidir. Bu nedenle cinsel terapinin amaçlarını şu şekilde belirleyebiliriz: İlişki ve aşk yeteneğinin yoğunlaştırılması, Kişinin kendi ihtiyaçlarının farkındalığı, Ortaklıkta bireyselleşme, Cinsel tecrübe artışı.. Çünkü cinsel terapi aynı zamanda yaşam enerjisidir - ki bu enerji kaybolduğunda - cinsel terapiyle tekrar uyandırılabilir.

Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Prof. Oelschlägel tarafından Psikososyal Danışmanlık Eğitimi almıştır. Logoterapi (Anlamterapisi) Kuramcısı Viktor Frankl'in talebesi Prof.Dr. Elisabeth Lukas'ın yurtdışında bir çok eğitimine katılmıştır. (Viyana Üniversitesi, Hannover Üniversitesi) Yine Almanya Berlin’de Alman Cinsel Araştırmalar Derneği’nde (Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V.) Uzman Dr. Ruth Gnirrs-Borment tarafından sunulan Cinsel Danışmanlık Eğitimini (hem Temel seviye hem ileri seviye eğitimi + DGFS onaylı Sertifika) tamamlamıştır. Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V.: Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren – Grundkurs - Birey ve Çiftlere yönelik Cinsel Danışmanlık Eğitimi - Temel seviye / Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren – Vertiefungskurs - Birey ve Çiftlere yönelik Cinsel Danışmanlık Eğitimi - İleri seviye

Avusturya Viyana’da Avusturya Cinsel Araştırmalar Derneği başkanı Psikoterapist Dr. Johannes Wahala tarafından sunulan Cinsel Danışmanlık ve Terapileri Eğitimi (LGBTİ+ kapsamlı) almıştır.

COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Grundlagen der Systemischen Sexualbe-ratung/-therapie (Wien)
CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi Psikoterapist Johannes Wahala: Sistemli Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Terapi’nin Temelleri(Viyana)

COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Gleich und doch anders – Beratung und Psychotherapie von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Ihren Angehörigen (Wien)
CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi - Psikoterapist Johannes Wahala: Aynı ama Farklı – Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Çevrelerine Yönelik Danışmanlık ve Psikoterapi (Viyana)

Almanya başta olmak üzere AvusturyaİsviçreBelçika ve Hollanda'da sağlık profesyonellerine ruh sağlığı üzerine çeşitli eğitimler düzenlemiştir. Avrupa'nın bir çok ülkesinde Psikoterapi ile ilgili konuk eğitmenlik yapmış ve konuşmacı olarak seminerlerde bulunmuştur.

Abdullah ÖZER'in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı mesleki gelişim için almış olduğu resmi Sertifikalar:

T.C İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Cinsel Terapi Uzmanlığı Eğitimi" Sertifikası (120 saat) (Sertifka no: 2021027960)

T.C Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Değerler Eğitimi Eğitmenliği" Sertifikası (Sertifka no: 2020/D46-0622)

T.C Kocaeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen "WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı" Sertifikası (36 saat) (Sertifka no: KOUZEM-2019-1798)

T.C Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Manevi Rehberlik Eğitimi" Sertifikası (240 saat) (Sertifka no: 2018MR23941)

Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi" Sertifikası (640 saat) 

Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi" Sertifikası (1400 saat) 

Abdullah ÖZER'in Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mesleki gelişim için almış olduğu resmi Sertifikalar:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Kurs Bitirme Belgesi – Aile Danışmanlığı Eğitimi (2018 – 464 saat)  

 Abdullah ÖZER, Alman Vatandaşı olup ana dil seviyesinde Almanca ve Türkçe bilmektedir. Özer, seanslarını danışanının talebi doğrultusunda Almanca ya da Türkçe yapabilmektedir. 

 Psikoloji Uzmanı ABdullah ÖZER

Abdullah ÖZER diyor ki:

"Danışmanlık hizmetinde önemli olan terapistin tercih ettiği ve eğitimini almış olduğu eğitimlerdir. Bir tornavidaya ihtiyacı olan fakat iş çantasında sadece bir pense ve çekiç bulunan bir ustanın durumunu düşünün. Ustanın işini yaparken ne kadar zorlanacağı barizdir. Bu örnek üzerinden ilerlersek bir terapistin alet çantasında psikoterapi alanında kullanılan ne kadar fazla araç ve gereci varsa ve bu araç gereçleri ne kadar yerine ve gereğine uygun şekilde kullanabiliyorsa, yardımcı olma konusundaki başarısı da o kadar yüksektir.

Bir danışman ve terapist olarak birden fazla alanda ve geniş bir yelpazede psikoterapi eğitim süreçlerinden geçmiş bulunmaktayım. Danışmanlık hizmetlerimde bir çok disiplinler arası terapi yöntemleri uygulamaktayım."

 Çalışma alanları :

 • Yetişkinlerle Danışmanlık ve Psikoterapi
 • Ergenlerle Danışmanlık ve Psikoterapi
 • Çocuklarda Danışmanlık ve Psikoterapi

Uzmanlık alanları :

 • Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Terapi
 • Eşcinsel Danışmanlık ve Eşcinsel Terapi
 • Transkimlik/Transgender çalışmaları
 • Kişilik Bozuklukları (Kendilik Bozuklukları) 
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu
 • İnsanın Anlam arayışı
 • Yaşamla başa çıkabilmek için kendi hikâyesini anlama ihtiyacı
 • Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
 • Aşk, ayrılık ve ilişki sorunları
 • Evlenme öncesi Danışmanlık
 • Evlilik Danışmanlığı ve Terapisi
 • Ergenlerle Danışmanlık ve Terapi 
 • İş yerindeki güç çatışmaları
 • İçsel çatışmaların çözümlenmesi
 • Bütünlükle mücadele içerisinde olan ve manevi uyum arayışındaki bireyler.
 • Logoterapi, Anlamterapisi, Varoluşsal Analiz, Varoluşçu Psikoterapi
 • Martin Heidegger Dasein
 • Ludwig Binswanger Daseinsanalyse
 • Medard Boss Daseinsanalyse
 • Existenzanalyse und Logotherapie
 • Focusing Terapi & Focusing Psikoterapi (Eugene Gendlin)
 • Beden odaklı Terapi / Beden odaklı Psikoterapi
 • Viktor Frankl Logoterapi
 • Elisabeth Lukas Logoterapi 
 • Klinik Psikolojide Kognitif ve Davranışçı Terapi
 • Psikolojide Meslek Etiği
 • Kişilik ve Bireysel Farklılıklarda Klinik Süreçler
 • Bilişsel Süreçlerde Ölçme ve Değerlendirme
 • Psikoterapide Farklı Okul ve Yaklaşımlar
 • Klinik Psikolojide Yeni Yaklaşımlar ve Konular
 • Klinik Psikolojide Kişilik Kuramları
 • Kendilik Gelişiminde Analitik Kuramlar
 • Danışan Odaklı Terapi (Carl Rogers)
 • Hipnoz (Hipnoterapi)
 • Klinik Hipnoz
 • Pozitif Psikoterapi (Nossrat Peseschkian)

Elisabeth Lukas Logotherapy Institute Turkey