Enstitümüz International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna tarafından Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitimi vermeye, Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Terapi uygulamasına, Logoterapi ve Varoluşçu Analiz tanıtımına akredite edilmiştir. (www.viktorfrankl.org)

Logoterapi Enstitüsü Türkiye

Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitim Bilgisi için ayrıca tıklayınız

1. Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitim Grubumuz - (Temel Eğitim)

Temel Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz:

 Logoterapi Diploma

1.) Ayça Günçakın

Felsefe - (1998) ODTÜ - Lisans
Sosyoloji Ana Bilim Dalı, İnsan İlişkileri - Ankara Üniversitesi - Yüksek Lisans
Meslek: Danışman

2.) Ayşe Dikici

Meslek: Öğrenci 

3.) Duygu Yantaç

Elektronik Mühendisliği – (1999) İstanbul Üniversitesi - Lisans
Psikoloji - Acıbadem Üniversitesi - Lisans
Klinik Psikoloji - (2020) Kent Üniversitesi - Yüksek Lisans
Meslek: Profesyonel Koç ve Eğitmen

4.) Esat Yargıcı

Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğfraf (2000) - Dokuz Eylül Üniversitesi - Lisans
Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğfraf (2019) - Dokuz Eylül Üniversitesi - Yüksek Lisans
Meslek: Kreatif Yönetmen

5.) Serpil İkiz

Çalışma Ekonomisi ve Endustri İliskileri - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Lisans
Yönetim Organizasyon (2002) - Marmara Üniversitesi - Yüksek Lisans
Psikoloji - Arel Üniversitesi - Yüksek Lisans
Meslek: Profesyonel Koç ve Mentor

6.) Şebnem Akarsu

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü (1996) - İstanbul Üniversitesi - Lisans
Meslek: Turizmci/Şirket Ortağı ve Yazar

7.) Yıldız Eler

Sosyoloji (2003) - Ankara Üniversitesi - Lisans
Felsefe (2005) - Gazi Üniversitesi - Yüksek Lisans
Meslek: Öğretmen (TED Ankara Koleji)

(Not: İsimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

Eğitimlerimiz Prof.h.c. Dr. phil. habil. Elisabeth Lukas'ın hazırlamış olduğu "Orijinal Logoterapi ve Varoluş Analizi" eğitim içerik ve müfredatına uygun olarak hazırlanmış Türkiye'deki ilk orijinal Logoterapi ve Varoluş Analizi eğitimidir.

Eğitim içeriği:

"Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analize" Temel Eğitim içeriği:

LOGOTERAPİ’NİN İNSAN RESMİ:

1.) Kişilik Kuramı olarak Logoterapi

 • Logoterapinin tarihçesi ve sınıflandırılması
 • Logoterapinin Felsefi ve Antropolojik kökenleri
 • Diğer Psikoterapi ekolleri ile karşılaştırılması
 • 3. Viyana okulu olarak Logoterapi
 • Fenomenolojik yöntem olarak Logoterapi
 • Varoluşçu Analiz ve ontoanaliz (Daseinanaliz) farkı
 • Geleneksel Psikoterapiler ile Logoterapi ve Varoluşçu Analizin Karşılaştırılması
 • Logoterapi nedir? Varoluşçu Analiz nedir?
 • Boyutsal Ontoloji Konsepti
 • Somatik/Psişik/ Geistik Alan ilişkileri
 • Logoterapide trajik üçleme ve kitlesel nevroz

2.) Kader ve Özgürlüğün Diyalektiği

 • Deterministik Yorumlamaya karşın Noetik Boyut: Kadere Meydan Okuma Gücü
 • Logoterapide Özgür İrade/Anlam İradesi/Hayatın Anlamı
 • Logoterapide Özgürlük ve Sorumluluk ilişkisi
 • Korku-kaygı, kötü çocukluk deneyimleri, içgüdüsel davranışlar karşısında özgür seçimler

3.) Anlam Organı olarak Vicdan

 • Logoterapide vicdanın ele alınması
 • Kadersel alan ve Özgürlük Alanları
 • Pre-Moralic (moral öncesi) kavramı
 • Vicdanın oluşumu: "Pusula olarak Vicdan"
 • Vicdan yanılması ve vicdan hataları nedir?
 • Objektif-Subjektif- Transsubjektif Kavramları
 • Transsubjektif anlam ve değer dünyası
 • Vicdan Eğitilebilir mi?
 • Kişinin Vicdan İle Çatışması Mümkün mü?
 • Anlam Uzaklaştırıcılar olarak "Korku ve Kaygı"
 • Vicdanın Duyarlılığını Nasıl Arttırabiliriz?
 • Vicdani Anlamda "Özgürlük ve Bağımlılık"
 • Vicdan ile Süperego Karşılaştırması
 • Süperego Bağımlılığına karşı "Vicdanın Sesi"
 • Nevrotik Kurban ve Anlam Dolu Fedakarlık (Kahramanlık) Farkı
 • Elisabeth Lukas’ın 10 kuralı

4.) Kırılganlık ve Sağlamlığın Diyalektiği

 • Psikolojizm ve Patalojizm
 • Geistik Boyutun Açık/ Blokajlı Olması
 • İnsan varoluşunun 3 Boyutunun Biraradalığı

5.) Haz ve Anlam yöneliminin Diyalektiği

 • Mutluluk-Anlam İlişkisi
 • Psikodinamik vs. Nöodinamik
 • Homoestasis İlkesi vs. Nöodinamik İlkesi
 • Psikofiziksel boyuta karşılık 3 boyutlu İnsan
 • Varoluşsal Hüsran /Varoluşsal Boşluk
 • Nöodinamik Prensibi
 • Sein/Sollen (Olan/Olması gereken) arasındaki Gerilim
 • Objektivite ve Subjektivite
 • Doğa-İnsan-Anlam-İrade İlişkisi
 • Transsubjektif Anlam ve Subjektif olarak "Anın Anlamı" kavramı
 • Geistik Sezgi Nedir?
 • Teolojik/ telle-olojik farkı
 • Telleolojik Bir Kuram olarak Logoterapi
 • Öz Aşkınlık nedir?

6.)Hümanistik Psikoloji Ne Kadar Hümanisttir?

 • Hümanistik Psikoloji-Logoterapi Karşılaştırması
 • Encounter( Karşılaşma) Grupları Eleştirisi
 • Frankl’a göre Konuşmanın 3’lü Fonksiyonu
 • Anlam üzerine odaklanan gerçek Karşılaşma
 • Libidohidroliğe karşı "Yasta ve Acı’da Anlam"
 • Özaşkınlık ve Anlam Gerçekleştirme
 • Logoterapötik Müdahale
 • Kişinin Özgür Alan/Boş Alanının öne çıkarılması
 • Grup terapisi/Logoterapötik Dereflektion Grup Terapisi Farkı
 • Logoterapötik Meditasyon Grupları
 • Human/Subhuman kavramları

7.)Agresyon ve Nefret

 • İntiharın (özkıyımın) otoagresyonu
 • Boyutsal ontoloji bağlamında agresyon ve nefretin değerlendirilmesi
 • Geistik anlamda "Aşk" ve "Nefret"
 • Nefretin üstesinden gelebilmek için Frankl’ın 3 önerisi
 • Kendimizi korku, kaygı, agresyon ile tanımlamamak
 • Öz uzaklaşma ile probleme objectivite kazanmak
 • Duruma yönelik özgür seçim ile pozisyon alabilmek
 • Tutum modülasyonu
 • Düşünce odağını sağlıklı olan "özgür alan/boş alan"lara yöneltmek
 • Bağımlıkların Logoterapi ile üstesinden gelmek

8.)Ego üzerine Fiksasyon/Hiper Refleksiyon

 • Sorunlu alandan geistik alana taşınabilmek
 • Logoterapötik Danışmanlıkta özgür seçim vurgusu
 • Bütün teorilerin üstünde :"İnsanlık"
 • Yapı ustası olarak "İnsan"
 • Geistik dimensiyonun ölçülemezliği

9.)Karakter ve Kişilik (Person) Diyalektiği

 • Bireysellik – Toplulukçuluk
 • Karakter ile Kişilik(person) farkı
 • Person (Kişiliğin oluşumu)
 • Karakter ve Kolektivizm
 • Frankl’ın kişi üzerine 10 Tezi

10.)Temel Logoterapötik Beceriler/Logoterapötik Müdahale Teknikleri

 • Logoterapistin/Danışmanın Meslek Ethosu
 • Logoterapistin/Danışmanın Temel Becerileri
 • Bir yaşam felsefesi olarak "logoterapi"
 • Frankl’ın Nevroz Taksonomisi: (Psikojen Nevroz, somotojen nevroz, psikospmatik hastalık, Reaktif Nevroz, Nöojen Nevroz)
 • Logoterapi metodları
 • Paradoksal İntensiyon (Niyet) -Frankl
 • Derefleksiyon( Düşünce odağını Değiştirmek) -Frankl
 • Tutum Modülasyonu (Değişikliği)- Lukas
 • Sokratik Diyalog

(Vaka tartışmaları, Vaka analizleri, Grup çalışmaları, Ev ödevleri ve okumalar.)

Toplam 60 saatlik Gewissen Logoterapi Enstitüsü Türkiye® onaylı "Orjinal Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş" katılım belgesi verilmiştir.

Eğitim sonunda isteyen kursiyerlerimize Gebze Teknik Üniversitesi onaylı Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitim Sertifikası verilmiştir.

Logoterapi Sertifikası